MAISVELDEN: Een landschap in gevaar!

Wandelen door de wei in plaats van maïs!

Aanleiding voor de oprichting ons burgerinitiatief was de omvorming van een weiland in akkerland voor de industriële teelt van maïs. Met die omvorming is het Bodelierspad omgeploegd en de teelt van maïs ging gepaard met het overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Die ontwikkeling vinden wij niet gewenst.
Wij streven naar vrij wandelen door de wei en een duurzaam gebruik van de bodem, nu en in de toekomst; voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Daar zijn wij vóór!?

Aanleiding

  • scheuren 3,5 ha. grasland /omvorming weidegrond in akkergrond voor agro-industriële maïsteelt
  • bijzondere geografische situatie: Oud Lemiers is het diepst gelegen gedeelte van de dorp. Deze geografische ligging leidt tot een bijzondere fysiologische en microklimatologische omstandigheden: luchtstromen van de hoger gelegen velden koelen hier af en het oppervlaktewater van de hoger gelegen velden verzamelt zich hier op de straat Oud Lemiers en de Selzerbeek

Cultuurhistorie

  • feitelijk verdwijnen van eeuwenoud voetpad (zgn. Bodelier-pad)

Milieu

  • grootschaalig gebruik meststoffen > vergroting nitraatbelasting
  • industrieele gebruik bestrijdingsmiddelen > jaarlijkse spuiten van Glyfosaat-herbiciden als Roundup van Monsanto
  • schadelijke effecten voor groente- en kruidentuinen, fruitbomen van tuinen direct aangrenzende bewoners; NB: op basis van internationaal onderzoek, Seralini et al, heeft bijvoorbeeld Intratuin deze stoffen uit haar winkels genomen)
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • stankoverlast (van mest en bestrijdingsmiddelen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert