MAISVELDEN: Een landschap in gevaar!

Wandelen door de wei in plaats van maïs!

Aanleiding voor de oprichting ons burgerinitiatief was de omvorming van een weiland in akkerland voor de industriële teelt van maïs. Met die omvorming is het Bodelierspad omgeploegd en de teelt van maïs ging gepaard met het overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Die ontwikkeling vinden wij niet gewenst.
Wij streven naar vrij wandelen door de wei en een duurzaam gebruik van de bodem, nu en in de toekomst; voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

Daar zijn wij vóór!?

Aanleiding

  • scheuren 3,5 ha. grasland /omvorming weidegrond in akkergrond voor agro-industriële maïsteelt
  • bijzondere geografische situatie: Oud Lemiers is het diepst gelegen gedeelte van de dorp. Deze geografische ligging leidt tot een bijzondere fysiologische en microklimatologische omstandigheden: luchtstromen van de hoger gelegen velden koelen hier af en het oppervlaktewater van de hoger gelegen velden verzamelt zich hier op de straat Oud Lemiers en de Selzerbeek

Cultuurhistorie

  • feitelijk verdwijnen van eeuwenoud voetpad (zgn. Bodelier-pad)

Milieu

  • grootschaalig gebruik meststoffen > vergroting nitraatbelasting
  • industrieele gebruik bestrijdingsmiddelen > jaarlijkse spuiten van Glyfosaat-herbiciden als Roundup van Monsanto
  • schadelijke effecten voor groente- en kruidentuinen, fruitbomen van tuinen direct aangrenzende bewoners; NB: op basis van internationaal onderzoek, Seralini et al, heeft bijvoorbeeld Intratuin deze stoffen uit haar winkels genomen)
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • stankoverlast (van mest en bestrijdingsmiddelen)

Vallei-Lemiers zoekt medestanders!

Wie zijn wij?

In 2014 hebben wij als buurtbewoners een burgerinitiatief opgericht. De directe aanleiding was de omvorming van een 3ha groot, beeldbepalend weiland (met een oeroud wandelpad), in maisland. De opkomst van deze vorm van industriële landbouw ging gepaard met de inzet van grote landbouwmachines en bestrijdingsmiddelen en betekende een forse inbreuk op de woon- en leefkwaliteit en natuur en landschap van Lemiers en omgeving.

Eind 2015 hebben zich meer mensen bij ons aangesloten en hebben wij veel vragen gekregen toen het plan bekend werd om een 4 meter breed, geasfalteerd fietspad aan te leggen in het kader van de Trambaanfietsroute Maastricht – Aken. De route liep vanaf Nijswiller via Oud Lemiers tot Vaals langs de Selzerbeek dwars door weilanden en natuurgebieden. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt om dat te voorkomen en … dat is gelukt!

Wat willen wij?

– Wij zijn vóór het behoud en verdere ontwikkeling van de kwaliteiten van het woon- en leefmilieu;

– Wij zijn vóór duurzame landbouw in overeenstemming met de draagkracht van het omringende gebied;

-wij zijn vóór duurzaam toerisme binnen de bestaande infrastructuur met een meerwaarde voor de huidige en toekomstige bewoners;

– Wij zijn vóór het duurzaam behoud en onderhoud van natuur en landschap in het belang van mens en dier, waardoor de huidige en ook de komende generaties hiervan kunnen genieten.

Wat doen wij?

Wij zetten ons in om het oorspronkelijke en uniek karakter van het dal van de Selzerbeek (vandaar de naam Vallei-Lemiers) te behouden. Met het Selzerbeekdal bedoelen we de hele beekloop vanaf de grens in Vaals tot aan Nijswiller, inclusief omliggende heuvels van Orsbach tot aan Holset. Ook ondersteunen wij andere initiatieven in deze regio die zich inzetten voor duurzaamheid en behoud van natuurwaarden.

Hoe gaan we verder?
De Trambaanfietsroute door Oud Lemiers en het dal van de Selzerbeek is van de baan. Dat is gelukt, mede dankzij de uitstekende samenwerking met andere bewonersgroepen en organisaties en de vele steunbetuigingen van natuurliefhebbers. Dat is ons zo goed bevallen, dat we actief medestanders zoeken voor ons burgerinitiatief. Hoe meer mensen, des te meer ervaringen en frisse ideeën. En het is – last but not least – ook gezelliger!

Wie zoeken we?
Betrokken bewoners uit Vaals, Vijlen, Holset, Mamelis of Lemiers die zich ook willen inzetten voor natuur en landschap, die zich bijvoorbeeld bezorgd maken over het gebruik van gif in de landbouw, last hebben van de groeiende recreatiedruk op onze woonomgeving, vraagtekens zetten bij het natuur- en landschapsbeleid van de gemeente (buitengebied, bomenverordening) en willen opkomen voor de rust in onze dorpen en/of zich verzetten tegen de toegenomen overlast van Maastricht Aachen Airport.

Welkom!

Een mooie woonomgeving komt (en blijft) en niet vanzelf. Denkt/doet u met ons mee? Kom langs op onze eerstvolgende vergadering in café Oud Lemiers op XXX vanaf XX uur. Meer informatie staat ook op onze website: www.vallei-lemiers.nl.